Search

Mayowie - proroctwa

.

http://www.youtube.com/watch?v=2ILhzazr1z0

 .

 

 

 

Wiedza przekazywaną przez proroka Boga na Ziemi Gabriele

 

 

http://www.universelles-leben.org/

http://www.das-wort.com/polski/s007pl/s007pl.html